Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, Jasiewo 1, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”