Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Annowo – Młodzi Duchem”, Annowo 18, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”.