Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożone] w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa. Nazwa zadania: Wyjazd integracyjny nad morze.