Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożone] w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup, Słup 3. Nazwa zadania: Festyn „Dożynki Wiejskie”.