Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.