Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.


Wójt Gminy Gruta ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki