Ogłoszenie dot. wymarznięć


mrozWójt Gminy Gruta w związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego fali mrozów, prosi o zgłaszanie szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie Gminy Gruta. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (pok. nr 5 i 6)   lub w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 06 kwietnia 2018 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl

Wójt Gminy Gruta

      /-/ Halina Kowalkowska

Załączniki