Ogłoszenie dot. fotowoltaiki


Zapraszam zainteresowanych mieszkańców Gminy Gruta na  spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w programie na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu ze słońca –  dofinansowanie do 50 %.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (poddziałanie 3.1.) – Odnawialne źródła energii.

Spotkanie informacyjne odbędzie się:
29 (czwartek) grudnia 2016; godzina 16:30
w Urzędzie Gminy Gruta, sala narad

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie informacyjne w celu zapoznania się z programem oraz do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017 roku.

Wójt Gminy Gruta

                                                  /-/ Halina Kowalkowska

Załączniki