OGŁOSZENIE


W dniach 01.10.2018 r – 15.10.2018 r.      w Urzędzie Gminy w Grucie – biuro nr 4 w godzinach pracy Urzędu (tj. od 7.30 do 15.30) udostępniony jest do wglądu wyborców spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wójt Gminy Gruta

/ – / mgr Halina Kowalkowska