Ogłoszenie


W dniu 24.07.2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie o godzinie 17-tej. Na zaproszenie Przewodniczącego  województwa Kujawsko-pomorskiego Związku Zawodowego Rolnictwa   ,,Samoobrona” Pana Marka Duszyńskiego odbędzie się spotkanie z Minister Oświaty Panią Marzeną Drab, Posłem Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, Wojewodą Kujawsko-pomorskim Panem Józefem Ramlau , obecny również będzie Przewodniczący Partii i Związku Zawodowego Rolnictwa ,,Samoobrona” Pan Lech Kuropatwiński.

Tematami spotkania będą :

  • sprawy rolnictwa , rynku rolnego, zagrożenia i korzyści z wprowadzenia rolnictwa zrównoważonego.
  • oświaty , zmiany w szkolnictwie i nauczaniu.
  • zagrożenia i korzyści w związku z przystąpienia Polski do CEFTY i współpracy handlowej z Chinami.
  • Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie całego województwa Kujawsko-pomorskiego z udziałem Wojewody.