Ogłoszenie


Wójt Gminy Gruta
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

Szczegóły znajdą państwo w załączeniu.

Załączniki