Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.