Odśnieżanie


 

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gruta, w sezonie zimowym 2016/2017:

W związku z licznymi sygnałami, uwagami oraz pytaniami mieszkańców przypominamy, że gmina Gruta odpowiada wyłącznie za zimowe utrzymanie dróg gminnych. W pierwszej kolejności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie zabezpiecza mieszkańców w odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych. Jeśli warunki pogodowe i sprzęt nie jest wystarczający uruchamiany niżej wymienione firmy w odpowiednie rejony do odśnieżania.

Poniżej zamieszczamy numery kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

 

Załączniki