ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY I ROZLICZENIE ZUŻYTEJ WODY


Przypominamy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, czasowo wstrzymaliśmy dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta bezpośrednio u mieszkańców.  Prosimy o samodzielne dokonywanie odczytów i przekazywanie ich do Urzędu Gminy w Grucie:

  • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://gruta.pl/odczyt-wodomierzy/
  • drogą telefoniczną pod numerem: ☎56 46 83 121 lub 537 205 108
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ✉odczytywody@gruta.pl

Wystawione faktury będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wrzucane do skrzynek pocztowych.

W przypadku braku podania stanu wodomierza, faktura zostanie wystawiona na podstawie prognozy uwzględniającej zużycie wody we wcześniejszych okresach rozliczeniowych.