Odbiór odpadów wielkogabarytowych.


Szanowni Państwo!

Przypominamy że jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać odpady wielkogabarytowe do odbioru.

Podczas mobilnej zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe (pozostałości po meblach nie będą odbierane),
  • zużyte opony (samochody osobowe)
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.

Załadunek odpadów leży po stronie mieszkańca, we wskazanym terminie przez Wykonawcę lub po indywidualnym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

 Zgłoszenia od chętnych osób przyjmowane będą do 31 marca 2021 roku telefonicznie pod wskazanym numerem 56 46 83 121, 663-916-759