Ocena nr 75 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boguszewo z dnia 25 listopada 2019