Ocena 65/2018 – jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Plemięta


W załączeniu prezentujemy ocenę 65/2018 – jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Plemięta. Zapraszamy do zapoznania się załączoną oceną.

Załączniki