Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 239 „SOKÓŁ” w Grudziądzu, w sezonie 2021/2022


Wójt Gminy Gruta działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 239 „SOKÓŁ” w Grudziądzu, w sezonie 2021/2022, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.