Obwieszczenie RDOŚ


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy o zebranym materiale dowodowym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji “Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz – Pelplin”

w załączeniu w/w obwieszczenie
obwieszczenie RDOŚ

Załączniki