Obwieszczenie


W załączeniu obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy, przebudowy i demontażu linii napowietrznej kablowej średniego napięcia oraz budowy, przebudowy i demontażu linii napowietrznej kablowej niskiego napięcia.

Załączniki