Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Obowiązujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi:

 

1) w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w  wysokości:

  1. a) 23,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. b) 32,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
  3. c) 41,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
  4. d) 50,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
  5. e) 59,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i więcej

 

2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

  1. a) 46,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. b) 64,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego
  3. c) 82,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego
  4. d) 100,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego
  5. e) 118,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego i  więcej