Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych


Na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane właściciel lub zarządca nieruchomości   ma obowiązek raz w roku skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych . Taką kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego lub budowlanymi.
Częstotliwość  czyszczenia kominów  reguluje par. 34 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów . Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe.
Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Nie trzeba tak często czyścić przewodów w domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana w innym budynku.
Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji może też ukarać mandatem w wysokości do 500 zł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.