OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SŁUPIE


Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy wiosną 2018 r., kiedy to na holu szkoły powstała ekspozycja poświęcona wydarzeniom sprzed 100 lat.

 We wrześniu 2018 r. w ramach obchodów odbyła się wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz do Muzeum Stutthof w Sztutowie, które jest szczególnie ważne dla naszej społeczności, gdyż w tym miejscu w 1940 r. został zamordowany nasz patron, Ks. Jan Lesiński.

Kolejną inicjatywą upamiętnienia 100-lecia Niepodległości był konkurs plastyczny „100 lat Niepodległej”. W szkole pojawiły się również gazetki tematyczne, m.in. gazetka poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.

Zwieńczeniem obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości była uroczysta akademia, która odbyła się 9 listopada. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali przyczyny utraty niepodległości, jej odzyskanie oraz nadrzędną dla każdego narodu wartość, jaką jest Wolność. Film, który był częścią akademii, uzmysłowił zgromadzonym, że odzyskana wolność nie była nam dana na zawsze. Polacy, po kilkunastu latach, zmuszeni byli ponownie podjąć walkę z najeźdźcą hitlerowskim i bolszewickim. Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor szkoły, P. Andrzej Kurnik, który podsumowując uroczystość stwierdził, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale się jest nim także na co dzień: wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach. Następnie zabrała glos wójt  gminy Gruta, P. Halina Kowalkowska, która stwierdziła, że wolność każdy z nas nosi w sercu i należy ją pielęgnować.

Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty przy obelisku ofiar II wojny światowej. Odśpiewano również 4 zwrotki hymnu narodowego.

Obchody zostały zakończone degustacją okazjonalnego tortu oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości. Uroczystość szkolną uświetnili: wójt gminy Gruta, radny P. Adam Szmidt, sołtysi – P. Agnieszka Wesołowska i P. Jacek Szczepanek oraz Rada Rodziców.

Akademię przygotowali: P. Anna Kurzyńska, P. Barbara Bratko oraz P. Karol Kosik.