NUMER KONTA ZAKUP WĘGLA


DLA OSÓB , KTÓRE CHCĄ ZAPŁACIĆ ZA WNIOSKOWANY PREFERENCYJNY ZAKUP  WĘGLA   PRZELEWEM,  PODAJEMY DANE DO PRZELEWU:

ODBIORCA 

GMINA GRUTA, GRUTA 244

NR  KONTA 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

 Kwota:  ilość wnioskowanych ton węgla  x 2000 zł

Tytułem: zakup  preferencyjny węgla

UWAGA!

Jeżeli konto z którego dokonywana jest płatność nie należy do osoby która wnioskowała o węgiel  to tytuł przelewu powinien  zawierać:

 Tytułem: Zakup preferencyjny węgla,  + imię i nazwisko osoby na rzecz  której dokonujemy płatności  za węgiel