Nowy rok szkolny – inauguracja


3 września – data rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W naszej gminie uroczystości odbyły się w szkołach podstawowych w Grucie, Boguszewie, Nicwałdzie, Plemiętach i Słupie. Ten szczególny dzień, przede wszystkim dla uczniów, ale także dla ich rodziców i władz samorządowych, otworzył kolejny rok szkolny 2017/2018.

Wójt Halina Kowalkowska była na otwarciu w szkołach w Boguszewie i Plemiętach. Natomiast w Grucie obecny był sekretarz gminy Jarosław Poznański.

Uroczystość w naszej największej placówce edukacyjnej w Grucie rozpoczęła się o godz. 9.30. Należy dodać, że od tego roku szkolnego ta placówka, po ministerialnej reorganizacji szkół, nie jest już Zespołem Szkół.

Pierwszy dzień szkolny w Grucie (patrz zdjęcia) rozpoczął się mszą świętą o godz. 8, odprawił ją ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski.

Inaugurację w Grucie, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, rozpoczął dyrektor Krzysztof Ficek, a uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.

I tak oto nowy rok szkolny stał się faktem.

Wszystkim uczniom z gminy Gruta życzymy jak najlepszych ocen, natomiast pedagogom satysfakcji z ich ważnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                  (tng)