NOWI RADNI GMINY GRUTA


gminaNa podstawie art. 490 Ustawy z dnia 5.01.2011 roku – Kodeks Wyborczy, Gminna Komisja Wyborcza w Grucie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 21.10.2018 roku,  na radnych gminy Gruta wybrane zostały następujące osoby (podajemy w porządku alfabetycznym): Marcin Bartoś (Plemięta, Wiktorowo), Jan Drzewoszewski (Pokrzywno), Piotr Dyś (Gołębiewko, Kitnowo), Janusz Miąsko (Annowo), Krzysztof Neumann (Gruta), Karolina Osenka (Mełno ZZD), Anna Rafalska (Boguszewo), Kazimierz Suszek (Nicwałd), Wiesława Szlas (Mełno), Zbigniew Szlitkus (Salno), Piotr Szynkowski (Okonin), Agnieszka Wesołowska (Słup, Jasiewo), Kazimierz Wojtaszewski (Dąbrówka Królewska, Orle), Joanna Worytko (Gruta) i Krzysztof Wyżga (Mełno Cukrownia, Gruta).

Zaświadczenia radnym w dniu 13 listopada 2018 r. wręczyła pani Ewa Anna Lipertowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Grucie.

Podczas wręczania zaświadczeń obecni byli również sekretarz urzędu Jarosław Poznański i wójt elekt Waldemar Kurkowski.

(tng)