Nowe zasady i termin wypłaty dodatku węglowego


W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o dodatku węglowym,  najistotniejsze zmiany to:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to przysługuje tylko jeden dodatek węglowy, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.  

   Ponadto informujemy, że wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców Naszej Gminy rozpoczną się od dnia 30 września br. i będą sukcesywnie kontynuowane w miarę otrzymywanych środków na jego realizację.