NOWE WŁADZE ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP


szhaniastraz26 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbył się IV Zjazd  Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu. Wzięli w nim udział delegaci z oddziałów gminnych powiatu grudziądzkiego oraz przedstawiciele władz samorządowych (wśród nich wójt Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta) oraz zaproszeni goście.

szhaniastraz1Podczas zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej.

Wybrano nowe władze na nową, pięcioletnią kadencję oraz delegatów na zjazd wojewódzki.

W skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Grudziądzu weszły następujące osoby: prezesem został druh Sławomir Chyła, wiceprezesami druh Kazimierz Rusoń i starosta grudziądzki Edmund Korgol. Funkcję sekretarza powierzono druhnie Hannie Szumotalskiej, natomiast skarbnikiem został druh Paweł Hinz.

Członkowie Zarządu: Komendant Miejski PSP w Grudziądzu Robert Gutowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądzu Andrzej Rodziewicz i Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grudziądz Marek Murawski.

Na zjeździe obecny był wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu druh Janusz Gerke oraz kapelan strażaków ks. Wojciech Zawacki.

(r)