Nowe godziny pracy Urzędu Gminy


Szanowni  Mieszkańcy Gminy Gruta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Wójt Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. podjął decyzję      o zmianie godzin pracy Urzędu, które od 01 marca 2019 r. będą wyglądać następująco:

Poniedziałek, wtorek, środa  – godz. 7.00 – 15.00

Czwartek   – godz. 7.00 – 16.00

Piątek godz.  7.00 – 14.00.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do załatwiania swoich spraw w Urzędzie w godzinach podanych jw.