Nicwałd – Wigilia


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, któremu prezesuje Gabriela Rajnik, 12 grudnia zaprosiło na Wigilię mieszkańców wsi oraz przedstawicieli władz samorządowych, z wójt Haliną Kowalkowską na czele. Wśród gości byli także: Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gminy, radna Mirosława Kozicka, Renata Kurkus – inspektor oświaty, a także Hanna Szumotalska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Nie zabrakło sołtysa wsi Kazimierza Suszka.

Podobnie jak w poprzednich latach spotkanie otworzyła i powitała gości G. Rajnik, złożyła też życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie głos zabrała wójt, która również przekazała najlepsze życzenia mieszkańcom wsi Nicwałd oraz obecnym w świetlicy.

Po części oficjalnej nastał czas dzielenia się opłatkiem i życzeń. Następnie prezes zaprosiła wszystkich na Wigilię. W epilogu każdy z gości otrzymał upominek, był nim stroik.

(r)