NASZA PAMIĘĆ…


– Szanowna Pani Wójt, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. W imieniu władz samorządowych witam na Cmentarzu Wojennym w Mełnie, w szczególnym miejscu pamięci naszej małej Ojczyzny. Spotkaliśmy się w 79. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej na uroczystości patriotycznej, połączonej z mszą polową – rozpoczął prowadzący Stanisław Raginiak.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Bohaterów poległych za wolność Ojczyzny w latach 1939-45. Jako pierwsza wiązankę złożyła wójt Halina Kowalkowska, następnie przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Piotrem Szynkowskim na czele. Później przedstawiciele Związku Kombatantów, jednostek OSP, szkół, przedszkola, policji, Komendy Hufca ZHP w Grudziądzu, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Integracji Europejskiej w Grudziądzu, Zarządu Gminnego PSL, przedstawiciele BS z Brodnicy, kierownik Biblioteki Gminnej, sołtysi oraz sportowcy UKS OMEGA.

Po złożeniu ostatniej wiązanki, głos zabrała wójt H. Kowalkowska, która powiedziała:  Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, upamiętniającym dzień sprzed 79-laty, w którym rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy Polski i świata wydarzenia.  Miejsce naszego spotkania jest również szczególne, na tym cmentarzu w Mełnie spoczywają bohaterowie,
którzy oddali życie za naszą wolność. Znajdują się tu polegli żołnierze piechoty oraz artylerii lekkiej. W dniach 2 i 3 września 1939 roku żołnierze zmagali się bohatersko z przeważającymi siłami dwóch dywizji armii hitlerowskiej. Spoczywają tu również żołnierze armii radzieckiej, 17 Francuzów, 29 Włochów oraz 1 Jugosłowianin.
Zebraliśmy się tu, aby wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w walkę z okupantem – zarówno tym, zrzeszonym
w różnych organizacjach, jak również tym, którzy w różny sposób prowadzili walkę z najeźdźcą. Te podziękowania przekazuję na ręce kombatantów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Gruta ze szczególnym przesłaniem dla młodzieży, aby pamiętali o tamtych wydarzeniach i aby nigdy nie zapomnieli o tragicznej przeszłości naszej ojczyzny.
Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę“, tak mówił Jan Paweł II, dlatego musimy pamiętać, o tych wszystkich tragicznych wydarzeniach ku przestrodze przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, że wojna niesie za sobą wyłącznie śmierć, zniszczenia, ogromny ból i cierpienie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie historii i pamięci o Bohaterach. Dzisiejszy dzień niech będzie ważną lekcją historii i patriotyzmu dla młodych Polaków. Uroczystość ta powinna być okazją do refleksji, czy czynimy dobry użytek z wolności nam danej, za cenę tak wielkich ofiar. Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa, byśmy wspólnie, na cmentarzu wojennym w Mełnie, pochylili głowy i sztandary, za dokonania obrońców Ojczyzny, w podziękowaniu za darowaną nam wolną i niepodległą Polskę. Za możliwość życia z poszanowaniem praw każdego człowieka, niezależnie od przekonań, tradycji kulturowych, czy narodowej przynależności.

Pamiętajmy, że „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele  przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” – Jan Paweł II. Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie. Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.

Kończąc, wójt zwróciła się do księdza prałata Henryka Szczodrowskiego, poprosiła go o odprawienie mszy świętej.

Już na początku liturgii kapłan powiedział: – Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym. W kolejną rocznicę wybuchu wojny oddajemy hołd żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą wolność. Modlić się będziemy nie tylko za tych, którzy walczyli na gruckiej ziemi, ale także za poległych w różnych zakątkach Europy i świata. To ich odwaga i walka doprowadziły do zwycięstwa, do wolności.

Kazanie, w duchu patriotycznym, wygłosił wikary Tomasz Jankowski.

Po zakończonej mszy, odprowadzone zostały poczty sztandarowe.

Prowadzący, w imieniu władz samorządowych, podziękował wszystkim obecnym na Cmentarzu Wojennym w Mełnie za uczestniczenie w uroczystości i zaprosił do Annowa, gdzie niebawem rozpoczęła się inscenizacja wojenna Drogi do niepodległej, rok 1920.

Na zakończenie odśpiewano pieśni Boże, coś Polskę.

« z 4 »

                                                                                   Tekst: (tng), foto HASZ i RAS.