Narodowe czytanie


Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania, kulminacja akcji 8 września, jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – powiedział prezydent inaugurując czytanie dzieła S. Żeromskiego.

W piątek 7 września do ogólnopolskiej akcji dołączyły Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego i Biblioteka Szkolna w Grucie. Przygotowano ciekawy program: początek to piosenka patriotyczna, następnie powitanie uczestników czytania i uczniów przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ficka. Dalej, bibliotekarki-organizatorki przekazały szerszą informację
o historii narodowego czytania oraz przybliżyły postać Stefana Żeromskiego, powiedziały też o genezie i treści Przedwiośnia.

Po kolejnej piosence, jako pierwsza czytanie rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska, następnie mogliśmy posłuchać Hannę Szumotalską (GCK), Krzysztofa Ficka, uczennicę Paulinę Gogolin, a fragment dialogu z powieści zaprezentowali Sylwia Jaszewska (WTZ) i Piotr Kalicki (ŚDS). Po lekturze, czytający i uczniowie klasy VIIIb wysłuchali kolejnej piosenki w duchu patriotycznym.

Wszyscy pięknie czytali. Już po lekturze H. Kowalkowska zachęciła wszystkich do czytania książek, które – jak podkreśliła – są wiernym przyjacielem człowieka, są z nim na dobre i złe.

W epilogu tej ciekawej „lekcji” bibliotekarki Anna Fabrykiewicz i Katarzyna Rafalska stawiały chętnym (w książce lub zeszycie) okazjonalną pieczątkę NARODOWEGO CZYTANIA przesłaną z Warszawy od Prezydenta.

I tak oto społeczność naszej gminy kolejny raz dodała swoją literacką cegiełkę do ogólnonarodowej akcji.

« z 2 »

Tekst/foto: RAS