Msza Święta z okazji Dożynek


W ubiegłą niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym w Grucie o godz. 11: 00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dożynek. W nabożeństwie udział brali przedstawiciele władz gminy Gruta na czele z Wójtem Waldemarem Kurkowskim, Radni Gminy Gruta, Sołtysi, a także Mieszkańcy Naszej Gminy. Dziękczynna uroczystość miała w tym roku wyjątkowo symboliczny charakter i ograniczyła się jedynie do uczestnictwa w Eucharystii. Przy tej okazji Wójt Gminy Gruta raz jeszcze składa wszystkim rolnikom, sadownikom i ogrodnikom najserdeczniejsze podziękowania za ofiarowany trud pracy, życząc jednocześnie zdrowia, dalszej siły do pracy i owocnych zbiorów w przyszłym roku. Szczególne podziękowania składamy również sołectwu Gruta, za przygotowanie wieńca dożynkowego oraz ks. kanonikowi Henrykowi Szczodrowskiemu wraz z ks. Tomaszem Jankowskim za sprawowanie Mszy Świętej.