Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie


Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy. Zadanie zostało możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z programu Polski Ład. Całkowity koszt modernizacji 3 stacji oraz budowy 6 odcinków nowych spinek wodnych wyniósł ponad 10 mln zł.