Młodzi Głosują


Na cztery dni przed październikowymi wyborami do parlamentu swoje szkolne wybory  zorganizowali uczniowie z Gruty i Boguszewa , których do tej inicjatywy zachęcił Tomasz Piwowarski. Odbyły się one w ramach programu „Młodzi Głosują” , który od 25 lat realizowany jest  przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  w którym wzięło do tej pory udział około 3 milionów uczniów i uczennic z całej Polski. Wrzucenie kartki z zaznaczonym komitetem wyborczym umożliwiło wyrażenie swojego zdania i poglądów oraz wypowiedzenie się w ważnej dla kraju sprawie. Celem akcji, w której uczestniczyli nasi uczniowie było dostarczenie im  informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów. Szkolne komisje wyborcze pod okiem swoich przewodniczących Aliny Rafalskiej z SP Boguszewo i Zosi Osuch z SP Gruta podliczyły głosy i znają wyniki głosowania. Informacje, o tym, które  z komitetów wyborczych zyskały  uznanie w oczach młodzieży i zdobyły najwięcej głosów  mogą być jednak ogłoszone dopiero po zakończeniu głosowania w dniu 13 października.