MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH


Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Gruta przekazywane są do:

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

Administracja Zakurzewo

(56) 46 81 300 wew. 11, tel. kom.: 604543835