Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


20 listopada br. w szkole w Nicwałdzie, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku, obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Poszczególne klasy przygotowywały okolicznościowe plakaty, uczniowie klas IV-VII recytowali wiersze, a M. Dziewicka z klasy VI przygotowała prezentację multimedialną, która przybliżyła dzieciom ich prawa. Wiodącym hasłem spotkania była sentencja Janusza Korczaka Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.                                                                                   

Tekst i zdjęcia – Arleta Szulc