Mamy to!


Dziś w Urzędzie Gminy w Grucie podpisano najważniejsze umowy inwestycyjne w historii naszej gminy!  Mowa rzecz jasna o inwestycjach związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną gminy Gruta. Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 10 mln złotych, a składają się na nią roboty budowlane w postaci modernizacji i przebudowie SUW`ów w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach, budowie 6 odcinków nowych spinek wodnych, koszty nadzoru budowlanego oraz dokumentacji projektowej.  Zadanie zostanie sfinansowane w większości ze środków pozyskanych przez samorząd gminy Gruta w ramach programu strategicznego #PolskiŁad  (7,6 mln zł), środków własnych budżetu gminy oraz zadania wspólnego budżetu sołeckiego na 2022 rok. Rozpoczęcie prac nastąpi jesienią tego roku.
Wskazane wyżej cztery zadania inwestycyjne zostaną wykonane przez 3 wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego: spółce METROLOG sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, firmie STUDWIERT z siedzibą w Pokrzywnie oraz spółce MEL-KAN sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Trzymajmy kciuki za pomyślne wykonanie inwestycji!