KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU


bc9e3f040a8725cab88bdc0146b92bf5_XLPrzypominamy, iż dnia 25.03.2019 r. oraz 28.03.2019 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gruta.

Terminy stawiennictwa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gruta:
– OSOBY URODZONE W 2000 ROKU 25 MARCA 2019 R.
– ROCZNIK STARSZY 25 MARCA 2019 R.
– KOBIETY 28 MARCA 2019 R.

Miejsce stawiennictwa:

ZARZĄDZENIEM  NR 1 /2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Bydgoszczy dla obszaru objętego terytorialnym zasięgiem działania Starostwa Powiatowego w Grudziądzu powołał Powiatową Komisję Lekarską  Nr 2  w Grudziądzu z siedzibą: ul. Hallera 37, 86 – 300 Grudziądz (Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zabranie na kwalifikację wojskową dokumentu tożsamości i aktualnej fotografii.
Brak aktualnej fotografii o wymiarach 3×4 bez nakrycia głowy uniemożliwia wydanie książeczki wojskowej, a tym samym skutkuje nie ukończeniem kwalifikacji wojskowej.

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.