Kujawsko-Pomorska Teleopieka


Informujemy, że gmina Gruta przystąpiła do projektu pn.: “Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, projekt ten realizowany będzie w 80 samorządach naszego województwa. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Natomiast za wykonanie zadania w gminie Gruta odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
„Kujawsko – Pomorska Teleopieka” to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.
Teleopieką zostanie objętych 20 osób niesamodzielnych i starszych z naszej gminy. Realizacja projektu rozpocznie się na początku przyszłego roku.