KONTA BANKOWE GMINY GRUTA


Szanowni Państwo – poniżej podajemy wykaz wszystkich aktualnych numerów kont bankowych Gminy Gruta.

KONTA BANKOWE GMINY GRUTA

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Nazwa operacji

Numer konta
Opłata skarbowa 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Czynsz dzierżawny grunt 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Opłata przekształceniowa 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Użytkowanie wieczyste 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Zajęcie pasa drogowego 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Podatek od środków transportu 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
   
Czynsz mieszkaniowy 98 9484 1033 2306 1600 2219 0021
   
Odpady komunalne Konto indywidualne podatnika
   
Podatek rolny Konto indywidualne podatnika
Podatek od nieruchomości Konto indywidualne podatnika
Podatek leśny Konto indywidualne podatnika
   
Woda, ścieki Konto indywidualne podatnika
   
Wadia i depozyty 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009
   
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Grucie
28 9484 1033 2306 1602 0489 0005
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Nicwałdzie
05 9484 1033 2306 1602 0492 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Słupie
40 9484 1033 2306 1602 0519 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Plemiętach
95 9484 1033 2306 1602 0506 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Boguszewie
13 9484 1033 2306 1602 0476 0004
   
Opłaty za przedszkole 68 9484 1033 2306 1602 0463 0004
   
Opłaty za żłobek 74 9484 1033 2306 1602 0548 0004