Konsultacje Gazociągu Gustorzyn – Gardeja


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne prowadzone przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z budową gazociągu GUSTORZYN – GARDEJA, które odbędą się dnia 20 września 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 17:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta.
Firma odpowiedzialna jest za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków (około 6 km) będzie przebiegać przez teren gminy Gruta. Instalacja gazociągu będzie przebiegać około 1,2 metra pod ziemią. To bardzo dobra wiadomość, na którą wielu z Mieszkańców czeka od lat. Co prawda budowa gazociągu nie będzie stwarzała możliwości bezpośredniego podłączenia się odbiorców indywidualnych do sieci gazowniczej, natomiast zwiększy realne szanse na uzyskanie dostępu do gazu ziemnego za pośrednictwem Polskiej Spółki Gazownictwa.
Inwestycja planowana jest na obszarze geodezyjnym: Nicwałd, Plemięta, Pokrzywno, Wiktorowo.
W zdjęciach poniżej prezentujemy planowany przebieg trasy gazociągu na terenie Gminy Gruta.
W szczególności zapraszamy do udziału w konsultacjach właścicieli działek zlokalizowanych na obszarze geodezyjnym planowanej trasy.
 Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują poniżej w załącznikach.