Konsultacje dot. przebiegu trasy S5 przez Gminę Gruta


Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w dniu jutrzejszym tj. 10 maja 2022 roku o godzinie 17.00 przeprowadzone będą konsultacje społeczne dot. przebiegu ⚠️‼️⚠️trasy ekspresowej S5 ⚠️‼️⚠️ przez naszą gminę.
Zapraszamy raz jeszcze wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie (sala narad Urzędu Gminy Gruta).