KONSTRUKTYWNE SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO oraz LOKALNYMI SAMORZĄDAMI.


W dniu 13 lutego 2021 roku odbyło się w Radzyniu Chełmińskim spotkanie, w którym uczestniczyli:
• Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Zbigniew Sosnowski,
• Starosta Powiatu Grudziądzkiego – Adam Olejnik,
• Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Michał Czepek,
• Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – Rafał Kobylski,
• Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski,
• Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Mirosław Graczyk,
• Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-Pomorskiego – Grzegorz Piątek
W roli gospodarzy spotkania:
• Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – Krzysztof Chodubski,
• Zastępca Burmistrza – Piotr Kozłowski.
Podczas spotkania podjęto pierwsze decyzje związane z budową radzyńskiej obwodnicy i ustalono współfinansowanie.
W pierwszym etapie będą podjęte czynności w celu wystąpienia o wydanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tej inwestycji, co jest niezbędne do ogłoszenia przetargu.
II
Omówiono szczegóły przebudowy drogi nr 538 na odcinku Radzyń Chełmiński – Łasin: jeszcze w tym roku zostanie położona nakładka na odcinku 2 km tej drogi – a w roku 2022 – kolejne 2 km.
III
Uzgodniono wstępne działania dot. budowy ronda na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Mełno przy udziale zainteresowanych samorządów.
Spotkanie uznajemy za bardzo udane.
Będziemy informować na bieżąco o każdych następnych konkretnych krokach w tych sprawach.