Konkurs PODWODNY ŚWIAT – rozstrzygnięty


26 września 2018 r. rozstrzygnięty został wakacyjny Konkurs Plastyczny WODNY ŚWIAT. Pomysłodawczynią była Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Konkurs dotyczył wszystkich dzieci biorących udział w corocznych WAKACJACH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH i podzielony był na trzy grupy wiekowe. Przypomnijmy, że w wakacyjnej akcji organizowanej przez GCK i sołectwa wzięło udział prawie sześćset dzieci.

 WODNY ŚWIAT cieszył się dużym zainteresowaniem, w sumie jury pod przewodnictwem H. Szumotalskiej obejrzało i oceniło prawie sto prac (było ich więcej, ale nie wszystkie zostały skończone, stąd nie mogły być brane pod ocenę).

Jury jednogłośnie stwierdziło, że poziom konkursu stał na wysokim poziomie. Dzieci przedstawiły cały wachlarz swoich wizji podwodnego świata, od żyjących w nim najróżniejszych zwierzątek, po rośliny. Wiele obrazków było ciekawie rozwiązanych kolorystycznie.

Jury zdecydowało się wyróżnić prace następujących dzieci:

w grupie pierwszej (do 6 lat) – Julki Klein z Orla (SP Gruta), Edyty Biczkerów z Nicwałdu i Zosi Chyła z Boguszewa.

Grupa druga (7-10 lat) – tu prac było najwięcej, więc jury przyznało sześć wyróżnień: Kindze Klein z Orla (SP Gruta), Martynie Brzóskowskiej z Nicwałdu, Wiktorowi Kwiryngowi z Mełna (SP Gruta), Paulinie Borowskiej z Torunia (była na wakacjach w naszej gminie), Janowi Jarzyńskiemu z Gołębiewka (SP Boguszewo) i Marii Chyła z Boguszewa.

Grupa trzecia (powyżej 10 lat), wyróżniono prace Małgorzaty Dziewickiej, Mariki Brzóskowskiej i Martyny Kordalskiej (wszystkie z Nicwałdu), Patrycji Jaranowskiej ze Słupa i Wiktorii Rachwalskiej z Pokrzywna (SP Nicwałd).

Wymienionym gratulujemy wyróżnień. Ale słowa uznania kierujemy też pod adresem wszystkich uczestników konkursu. Jednocześnie informujemy, że wręczenia dyplomów i nagród nastąpi 12 października o godz. 17 w Gminnym Centrum Kultury. Już dziś zapraszamy dzieci wyróżnionych prac.

(tng)