Konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” Banku Zachodniego WBK SA.


Zbliża się III edycja konkursu organizowanego przez Bank Zachodni WBK SA. , mającego na celu zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej lub  poprawy  wyglądu czy czystości już istniejących.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie STOWARZYSZENIA  i ORGANIZACJE POZARZĄDOWE działające na terenie naszej gminy.

Nagrodą są granty w wysokości: 8 000 zł, 6 000 zł, 4 000 zł oraz 3 000 zł! Nagrodzonych zostanie aż 100 projektów

Zatem jeżeli chcielibyście zyskać środki finansowe np. na zakup sprzętów do świetlicy, remont, budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, ławek bądź stworzyć mała infrastrukturę nad jeziorem czy oznakowanie turystyczne zabytków znajdujących się w Waszej małej ojczyźnie – śmiało możecie startować w konkursie! Wasze pomysły są nieograniczone – warunkiem jest by podjęte działania służyły dobru ogólnemu w lokalnym środowisku.

Każde stowarzyszenie może złożyć 1 wniosek.

Wnioski należy składać do 30 września 2017 r. przy użyciu specjalnej aplikacji w internecie.

Chciałbyś skonsultować swój pomysł, dopytać o kwestie formalne? Urząd Gminy Gruta służy pomocą – skontaktuj się z nami : Urząd Gminy Gruta pokój nr 12 telefon: 56 46 83 121.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE