Koniec pierwszego etapu remontu drogi powiatowej w Salnie!


Informujemy, że dobiega końca pierwszy etap remontu drogi powiatowej na odcinku w Salnie. Do chwili obecnej w ramach przebudowy drogi wykonano prace instalacyjne, część chodników oraz ułożono pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej.