Końcowy etap przebudowy drogi gminnej.


Niebawem zakończy się przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Grucie. Remont tej drogi nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców posesji bezpośrednio przynależnych do drogi, którzy od lat byli zalewani wodami opadowymi, ale również będzie stanowił alternatywny dojazd do szkoły oraz przyszłego przedszkola samorządowego.