Komunikat nr 2 z dnia 8 listopada 2019 roku dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Mełno.