Komunikat nr 2 dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Mełno – Gm. Gruta.