Komunikat dot. wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Mełnie